IPhone常見問題維修 – 爆MON 液晶定玻璃?

IPhone常見問題維修 爆MON 液晶定玻璃?

手機屏幕 液晶或玻璃爆裂;

無論你唔小心跌落地、炒車、親熱時過於激動或是獅鳥等等,林林總總既意外令你手機爆裂原因;

手機既屏幕雖然很強,但係只要係玻璃就有機會爆。

有好多人都往往分唔到液晶和玻璃問題;

到底是爆液晶 定爆玻璃? 今天來教大家要點樣分辨。

以IPhone為例;屏幕包含了三部分

玻璃、觸控面板、液晶,也就是圖中的上中下的稱之為「液晶總成」

上 : 玻璃,位於液晶總成的最上層 ,最容易爆的表面

中 : 觸控面板,位於液晶總成的中間,液晶面板破裂通常會伴隨液晶顯示、觸控失靈

下 : 液晶,位於液晶總成的最下層

當手機受到前面所舉例的外力影響時,最先受到衝激的部分,不是液晶而是玻璃,

所以它被損壞既機會最高,這是消費者最易發現既特癥;

手機摔壞通常分為以下這些狀況

表面的玻璃破裂,觸控跟液晶顯示都正常

1.這是大部分摔機後的狀況,只有最外層的玻璃破損,無論是玻璃只有一條裂縫,還是整個玻璃鏡面都碎成蜘蛛網狀,或者是某一區塊碎掉;觸控跟液晶顯示都還是正常,可以正常操作iPhone的各種功能,只是觸控時會有細小的玻璃屑屑,會不小心扎到手指。這部分可以選擇更換最外層的玻璃或是整個螢幕換掉。

2.表面玻璃破掉,觸控異常

相較於上面的狀況,這種狀況摔得比較嚴重,除了表面玻璃破裂,伴隨著觸控異常(無法正常觸控包含不能觸控,亦或是會自動觸控,又或者是部分觸控沒有反應),這就是已經傷及第二層的液晶觸控面板,當然也有可能是摔機導致觸控排線斷裂,而使得觸控功能失效。這種只能整個螢幕更換掉。

3.表面玻璃破裂,觸控跟液晶顯示有問題

這種摔機比起上述兩種情況更加嚴重,通常就是被車輾過,從很高的樓層將手機往下丟之類的。iPhone螢幕破碎到這種程度,我們都會建議先送到現場請工程師幫你測試手機功能是否正常,再考慮是否要更換。

INPLUS電子煙手機維修專門店

大埔廣場2樓33.2-19A2鋪